Aktivitetsidéer

Kirkevandringer for Diakoniens Dag

Kirkevandringer

Kirkevandring på diakoniens dag I Danmark har vi en lang tradition for at anvende kirkevandringer til at forstå hinandens forskellige liturgiske og teologiske overvejelser mellem forskellige kirkesamfund. Vi vil gerne med denne folder opfordrer alle kirker til at indlede en kirke-vandring på diakoniens dag for at blive klogere på hinandens diakonale praksis. Diakoni er en …

Kirkevandringer Læs mere »

Samvær på Diakoniens Dag

Idéer til samvær på Diakoniens Dag

Idéer til samværsdelen på Diakoniens Dag For voksne I sognets eller institutionens lokaler Arranger en visions- og idé-dag for sognets fremtidige arbejde med diakoni Lav initiativgruppe, som undersøger det diakonale behov i sognet Gå sammen med nabosognet/-sognene om dagen og drøft et fremtidigt diakonalt samarbejde mellem sognene og eventuel fordeling af indsatsområder Find en foredragsholder …

Idéer til samvær på Diakoniens Dag Læs mere »

Konfirmander på Diakoniens Dag

Konfirmand materiale om diakoni

Konfirmandmateriale om diakoni GØR NOGET Diakoni med konfirmander af Stinna Ahrenst Arranger en visions- og idé-dag for sognets fremtidige arbejde med diakoni. Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Grøn Kirke er gået sammen om atsætte diakonien på dagsordenen i konfirmandstuen. Et nyt undervisningsmateriale, medtitlen GØR NOGET sætter konfirmandundervisningen i direkte forbindelse med de etiskedilemmaer og den …

Konfirmand materiale om diakoni Læs mere »