Idéer til samvær på Diakoniens Dag

Samvær på Diakoniens Dag

Idéer til samværsdelen på Diakoniens Dag

For voksne

I sognets eller institutionens lokaler

 • Arranger en visions- og idé-dag for sognets fremtidige arbejde med diakoni
 • Lav initiativgruppe, som undersøger det diakonale behov i sognet
 • Gå sammen med nabosognet/-sognene om dagen og drøft et fremtidigt diakonalt samarbejde mellem sognene og eventuel fordeling af indsatsområder
 • Find en foredragsholder via medlemslisten på Dansk Diakoniråds hjemmeside www.danskdiakoni.dk
 • Find en lokal foredragsholder med et diakonalt emne.
 • Frivillige fortæller
 • Gå sammen til et fælles arrangement for kirken/sognet og de diakonale institutioner i lokalområdet.
 • Hold loppemarked til fordel for menighedsplejen i sognet
 • Plej sognets frivillige med frokost og samvær
 • Lav debataften fx. med debatoplæg: integration/assimilation – åbne fællesskaber
 • Billedkunst-ideer

Uden for sognets eller institutionens lokaler

 • Sognemenigheden: Besøg den lokale diakonale institution efter gudstjenesten
 • Institutionen: Besøg den lokale kirke og deltag i Diakoniens Dag i kirke og sognelokale
 • Besøg den lokale kirkelige genbrugsbutik

Fælles for børn og voksne

 • Arranger foredrag for de voksne – sammen med fastelavnsfest for børnene (de år, hvor der er sammenfald mellem Diakoniens Dag og Fastelavn).
 • Drama (se nedenfor)
 • Kædedans/folkedans
 • Fælleslege
 • Musik/ad hoc kor med plads til alle

For børn

Vælg én af teksterne fra denne eller en anden Diakoniens Dag og lad børnene stå for en
dramatisk opførelse (i kirke eller sognelokale):

 • Gud giver væksten (2010): Dramatisér lignelserne om sæden, der vokser af sig selv og/eller om sennepskornet (Mark. 4, 26-32)
 • Højtid og hverdag (2009): Dramatisér teksten om forklarelsen på bjerget (Matth. 17,1-9)
 • Hvad kan jeg gøre for dig? (2008): Dramatiser teksten om Jesus og den blinde tigger (Luk. 18, 31-43)
 • Altid plads til én til (2007): Dramatiser teksten om arbejderne i vingården (Matth. 20, 1-16)
 • Spire og gro (2006): Dramatiser teksten om sædemanden
 • Du spiller en rolle (2005): Dramatiser teksten om Jesu dåb (Matth. 3,13-17)

Eller vælg en anden tekst:

 • Dramatisering af teksten om de seks kærlighedsgerninger (Matth. 25)
 • Dramatisering af den barmhjertige samaritaner (Luk. 10).

Lad børnene (minikonfirmander, konfirmander, eller samarbejde med skolen) udføre illustrationer af temaet for Diakoniens Dag m. udstilling på dagen.