Salme – I toppen og på bunden

Salme til Diakoniens Dag

I toppen og på bunden

Salme til Diakoniens Dag 2017 med basis i teksten om Forklarelsen på Bjerget, Matt. 17,1-9.

Tekst: Kirsten R. Laursen / Mel.: Carl Nielsen: Tunge, mørke natteskyer.

 1. Herlighed på bjergets top, Gud var der til stede!
  Derfor sagde Peter: ”Stop,
  Jesus, vi vil bede
  dig at blive længe her,
  du skal bo i hytte,
  så vi aldrig mørket ser,
  lys skal os beskytte.”
 2. Herligheden kom fra Gud
  ned i dødens skygge.
  Jesus drog fra Himlen ud
  for hos os at bygge
  hytte i den mørke dal,
  her hos os at blive.
  Med et glimt fra Himlens sal
  håb han ville give.
 3. Himmel-håb fra bjerge-tind
  tændte lys i verden,
  trængte dybt i mørket ind,
  ændrede vor færden.
  Peter drog fra bjerget ned
  til de lave egne.
  Sammen fulgte Jesus med,
  sendt på Herrens vegne.
 4. Nede i den mørke dal
  og i dødens skygge
  menneskene uden tal
  boliger må bygge.
  Tunge byrder bærer vi,
  det er hårdt at bære.
  Døden kommer oveni, det er svært at lære.
 5. Jesus gik fra bjergets top
  for at ramme bunden.
  Livets løfte blev fulgt op,
  døden overvunden.
  Glimt af bjergets herlighed
  kom til mørkets hytter,
  kom med bud om kærlighed
  Jesus, vor beskytter.
 6. Dette kærlighedens bud
  sendt fra lysets Herre,
  sender os i verden ud
  for hans lys at være,
  tænde lys, skønt vi er små,
  ondt til godt forandre.
  Himmellys vi alle må
  tænde for hverandre.