LOGO_DIAKONIENSDAG_webikon

Lad din kirke være med

Den 6. februar 2022

Hvordan laver vi diakoni i kirken?

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. 

Det er evangeliet i handling og udtrykkes gennem:

Næstekærlighed

Inkluderende
fællesskab

Værn om
skaberværket

Kamp for retfærdighed

Hvordan kan din kirke være med?

Ved at sætte fokus på diakoni i din lokale kirke kan I øge den sociale forståelse og bevidstheden om den rolle kirken spiller i det samfund den er en del af. 

Gør det fx. gennem:

GUDSTJENESTE

Hold en diakoni-gudstjeneste – lad jer inspirere af prædiken vejledninger og diakoni salmer

ARRANGEMENT

Lad diakonien være tema for kirkekaffe, kirkefrokost, foredrag, konfirmandaftner og lad omsorgen brede sig

INDSAMLING

Benyt kollekten til at samle ind til lige netop det sociale arbejde I brænder for i jeres kirke

Masser af idéer...

Vi vil gerne hjælpe jer med at bringe diakonien i fokus hos jer. Vi har samlet en del materiale I kan bruge eller lade jer inspirere af

Prædiken forslag

Inspiration at hente til at belyse dagens tekst ud fra en diakoni synsvinkel

Salmer og sange

Nye salmer der har diakoni som den røde tråd, dejlige at synge til gudstjenesten eller arrangementet

Aktiviteter

Idéer til arrangementer i kirken og hvordan man kan gøre opmærksom på Diakoniens dag

”En kirke, der er rig på ord men fattig på symboler, er ilde stillet, når den skal meddele sin rigdom til de små”. Sådan skrev teolog og korshærschef Haldor Hald i 1959, og det gælder stadig: Diakonien er som kirkelig omsorg for de svageste både historisk og aktuelt en af folkekirkens kerneopgaver. Det er derfor en særlig glæde at støtte Diakoniens Dag. Den er nemlig et tegn på, at diakonien både kirkeligt og socialpolitisk også i vor tid står stærkt som forbindelseslinje mellem kristen tro og det praktiske livs erfaringer. Diakonien ville efterlade et tragisk tomrum i både kirke og samfund, hvis den ikke var der.

Mette Bock 

Forhenværende kirkeminister

Vi er med

Kirker og organisationer landet over er med i Diakoniens dag – her er nogle anbefalinger…

Det er en anledning til at vise, at diakoni er en vigtig del af det at være kirke, og det er mere end besøgstjeneste og spisefælleskaber. En udfordring i diakonien er, at vi hjælper hinanden til at få øje på både egne og andres bidrag ind i fællesskabet. Diakoni er ikke kun en opgave for de særligt udvalgte lønnede eller frivillige, men det er hele kirkens opgave, også den, der sidder på kirkebænken. Det er diakoniens dag en anledning til, at vi siger højt.
Hanne Hummelshøj
Sognediakon i Hundige- og Kildebrønde sogn
Jeg er med til at fejre Diakoniens Dag fordi, det er en anledning til at sætte fokus på diakonien i det lokale kirkeliv. En dag hvor vi i samvær og fællesskab kan drøfte idéer til nyudvikling af diakonien, at evaluere det igangværende arbejde, at få større viden om et diakonalt emne og takke og inspirere de frivillige. Diakoni handler om at skabe og styrke menneskelige netværk. Det gør vi sammen denne dag.
Mei Petersen
Koordinator og konsulent
Det er værd at fejre Diakoniens Dag for rigtig mange ved ikke, hvad diakoni er. Diakoni handler om at kristendom ikke kun er ord, men også handling. Det glædelige budskab om Guds grænseløse og grænsesprængende kærlighed, vil mere end klinge smukt, det vil tage form. Det kan Diakoniens Dag minde os om i en dansk folkekirke, som har meget fokus på ordene, på salmer og prædikener, og som er så lokalt forankret, at vi kan glemme, at evangeliet knytter os sammen på tværs af sprog og kulturer og verdensdele.
Peter Fischer-Møller
Peter Fischer-Møller
Biskop, Roskilde Stift

Følg med

Rundt om i landet arbejder kirker og frivillige med diakoni i gudstjenester, arrangementer og mange andre sammenhænge. Følg med her i vores sociale hub… eller vær med: tag os, @daikoniensdag, på dit opslag på Facebook eller brug #diakoniensdag på Instagram.